غذا و نان پردازش راه حل های تجهیزات

What can we do if our machine does not work? Is there any warranty?

We often use global-standard components to assemble machinery and attach a copy of operation manual which specifically indicates parts' names and specifications as well as the machine troubleshooting.

All of our machines also carry one-year warranty. ANKO will provide new components for replacement as long as machine breakage isn't caused by misuse of users. For your convenience, you can refer to a video of replacement process. If the inspection or maintenance is necessary, we are happy to arrange a qualified engineer to your location.


جستجو بر اساس نیازها

جستجو بر اساس شرایط:

معرفی

ANKO مقدمه

ANKO FOOD MACHINE CO., LTD.تولید کننده دستگاه های تولید مواد غذایی و تهیه کننده راه حل تولید مواد غذایی است. ما از سال 1978 تجهیزات حرفه ای غذایی را ارائه داده ایم. با سالها تجربه در بازار ماشین آلات مواد غذایی ،ANKO اطمینان حاصل می کند که تجهیزات غذایی ما پاسخگوی نیاز مشتریان است.